• SATIŞ DEPARTMANINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • EĞİTİM, SEMİNER VE ETKİNLİK ORGANİZASYONLARI

"SATIŞ DEPARTMANINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SATIŞ DEPARTMANINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Satış ekibinin kurulması aşamasında personel niteliklerinin belirlenmesi ve mülakatlara refakatten başlayarak, tüm yönetim süreçleri ve işleyişinin yapılandırılmasına veya iyileştirilmesine destek verilmektedir.

Hizmetin işletmelere sağladığı fayda nedir?

Herhangi bir satış ekibinin beklentileri karşılamak üzere yapılandırılması / iyileştirilmesi mümkündür. Danışmanlık hizmeti kapsamında ekip yapısı, satış faaliyetleri, iş akışları incelenmektedir. Tespit edilen geliştirilebilir alanlar için gelişim planı sunulmaktadır. Danışmanlık hizmetinin temel amacı satış verimliliğinin arttırılmasıdır.

Danışmanlık hizmeti çalışma alanları

“Satış Departmanına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri” arasında yer alan çalışma alanlarından bazıları;

 • Satış Ekibi Kurulması
  İşin hacmine göre gereken personel sayısının belirlenmesi; ekip ve ekip üyelerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi; mülakat ve değerlendirme sürecine destek verilmesi
 • Satış Ekibi Kazanç Modelinin Oluşturulması
  Sektöre ve personel tecrübe seviyesine göre baz maaşın belirlenmesi; şirketin hedeflerini destekleyecek nitelikte prim modelinin oluşturulması
 • Görev Tanımı, İş Akışı, Rutin Raporların Oluşturulması
  Pazar bölümlendirme, ürün grupları, müşteri segmentasyonu gibi kriterlere göre satış ekibinin alt gruplarının oluşturulması; sorumlulukların ve iş akışının tanımlanması; rapor içeriği, raporlama sırası ve frekansının belirlenmesi
 • Eğitim İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi
  Ekip üyelerinin akademik ve kurumsal eğitimleri, iş tecrübeleri, ürün bilgisi, satış faaliyetlerinde sıklıkla yaşanan zorluklar, varsa müşteri geri bildirimleri, şirketin ekibi geliştirmek istediği alan(lar) incelenerek eğitim içeriğinin belirlenmesi; gerekirse mevcut eğitimlerin ekip ihtiyaçları ve dinamiklerine göre gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması
 • Satış Rehberliği
  Satış departmanı çalışanları ile haftada bir yapılan birebir toplantılara dayanan çalışmadır. Her bir satış personelinin karşılaştığı zorluklar ve mesleki gelişim ihtiyaçları tespit edilir. Zorlukların aşılması ve mesleki gelişimin sağlamasına yönelik kişisel aksiyon planları hazırlanır. Mesleki değerlendirme yapılır; takip eden haftanın planı oluşturulur. Rehberlik çalışması kapsamında yapılan yönlendirmelerin sürekli uygulanması istikrarlı satış rakamlarının yakalanmasına katkı sağlar.

Danışan profili

 • Satış faaliyetlerini kendisi yürüten girişimciler
 • Yeni satış ekibi kurmayı planlayan işletmeler
 • Mevcut satış ekibinin etkinliğini arttırmak isteyen işletmeler
PDF olarak indir

GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de bir işletmenin en kırılgan olduğu dönem kurulduğu senedir. Yeni iş fikirlerinin ancak %40’ı ilk bir seneyi atlatıp ticari faaliyetlerine devam edebilmektedir. Pazarı yeterince inceleyerek, iş planı hazırlayarak ve doğru satış stratejisi geliştirerek ilk seneyi başarıyla atlatmak mümkündür.

Hizmetin işletmelere sağladığı fayda nedir?

İşletmelerin kurulduğu veya yeni yatırımlarla genişlemeye başladığı; maliyetlerin ve riskin nispeten yüksek olduğu dönemlerde gelir getirici faaliyetleri doğru seçmek önem arz etmektedir. Sunulan ürün ve / veya hizmetin kabiliyetleri, hedef kitle ve kitleye ulaşılan kanalların ele alındığı danışmanlık hizmetinin amacı kaynakların doğru kitle ve kanallar için kullanılmasını sağlamak; fazladan maliyet yaratmadan ulaşılabilecek yeni kitleler ve pazarlar keşfetmektir.

Danışmanlık hizmeti çalışma alanları

“Girişimcilere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri” arasında yer alan çalışma alanlarından bazıları;

 • Girişimci Seviyesinde Satış Faaliyetlerinin Oluşturulması
  Satış ekibi olmayan mikro ve küçük ölçekli işletmelerde girişimcinin kısıtlı zaman ve eforunu doğru satış faaliyetlerine yönlendirmesi için bir çalışma modeli oluşturulması; potansiyel müşteri bulma aşamasından satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreç hakkında birebir eğitim verilmesi.
 • Satış Ekibi ve Operasyonunun Devralınması
  Satış ekibi kurmak özlük işlerinden görüşme takibine, toplantı trafiğinden geliştirici faaliyetlere kadar birçok idari çalışma gündemi doğurmaktadır. Satış ekibini ve faaliyetlerini üzerimize alarak, işletmelerin enerjilerini uzman oldukları alanda üretim yapmaya odaklamalarına imkan tanıyoruz.

Danışan profili

 • Uzmanlığı satış olmayan girişimciler
PDF olarak indir

EĞİTİM, SEMİNER VE ETKİNLİK ORGANİZASYONLARI

EĞİTİM, SEMİNER VE ETKİNLİK ORGANİZASYONLARI

Alanında uzman kişilerin bilgi ve tecrübe birikimlerini aynı alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerle eğitim, seminer ve etkinlik organizasyonlarında buluşturuyoruz.

Hizmetin işletmelere sağladığı fayda nedir?

İlgi duyanlara değer katacak içeriklerin sunulduğu eğitim ve seminer ortamlarında; karşılıklı etkileşimle öğrenilen etkinlik organizasyonlarında paylaşılan bilgi ve tecrübeler katılımcıların birikimini arttırabilmekte, vizyonunu genişletebilmekte, farkındalık yaratabilmektedir. Alanında uzman kişilerin birikimlerinin paylaşılarak çoğaldığı bu organizasyonlar aynı zamanda iş ağı ve sosyal çevre geliştirmek için de uygun ortamlardır.

Danışmanlık hizmeti çalışma alanları

“Eğitim, Seminer ve Etkinlik Organizasyonları” arasında yer alan içeriklerden bazıları;

 • Eğitim Organizasyonları
  E-ticaret ve sosyal medya yönetimi E-ticaret hukuku
  Mikro ve küçük ölçekli girişimciler için ihracat
  Diksiyon
  Protokol kuralları ve adab-ı muaşeret
  Bilgi güvenliği ve veri yönetimi
 • Değer Atölyesi
  Atölye katılımcılarının belirlenen konuda kişisel araştırma ve öğrenme yöntemleri ile bilgi edinmelerini; edindikleri birikimi aktararak ve / veya farklı görüşlere karşı test ederek pekiştirmelerini sağlayan etkinliktir. Değer Atölyesi’ne konu olacak başlık şirket / kurumun çalışanlarına kazandırmak istediği bakış açısı temel alınarak herhangi bir alandan seçilebilir.
 • Networking Etkinlikleri
  Katılımcıların iş ve sosyal çevre geliştirmeye yönelik uygulamalara dahil olduğu etkinliklerdir.
 • Ezber Bozanlar
  Alışılagelmiş yolları tercih etmeyip kendi yolunu açanlar, imkansızlıklar içinde çözüm bulanlar, olumsuz söylemleri duymazdan gelip sonunda haklı çıkanlardan ilham veren yaşam hikayeleri dinliyoruz.
 • Mobil Fotoğrafçılık
  Teknoloji geliştikçe telefon kameraları DSLR fotoğraf makinalarına karşı ciddi bir alternatif haline geldi. Bu etkinliğe katılanlar telefon kameralarının daha etkin kullanmanın yollarını öğrenirler. Dileyenler için pratik yapacakları açık hava etkinlikleri ve şehir turları da ayrıca düzenlenmektedir.
 • Hobi Atölyeleri
  İş hayatının stresini atmak, yeni beceriler edinmek, sosyal çevresini genişletmek isteyen katılımcılarla düzenlenen hobi saatlerinde ahşap boyama, deri ve keçe aksesuar yapımı, mandala gibi hobiler uygulanmaktadır.

Danışan profili

 • Personel organizasyonlarına adapte etmek üzere farklı bir etkinlik arayan şirketler
 • Bilgi birikimini arttırmak ve vizyonunu genişletmek isteyen, ilham arayan herkes
 • Yeni hobiler denemek isteyenler
 • İş ve sosyal çevresini genişletmek isteyenler
PDF olarak indir
0532 635 60 25
bilgi@stakademik.com @stakademik
CoZone ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi,
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, 280/G-1260, Çankaya / Ankara