• SATIŞ SAHNESİ
 • SATIŞ USTASININ ALET ÇANTASI
 • SATIŞ EKOSİSTEMİ
 • İŞ HAYATINDA ADAP VE YAZIŞMA KURALLARI
 • KRİZ DÖNEMİNDE SATIŞ
 • BİR YAŞAM ŞEKLİ, NETWORKING - 4T (Tanı – Tanın – Tanıt – Tekrar Et)
 • ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK – NİTELİKLE ARTTIRILABİLİR ZAMAN
 • KİŞİLİK TİPLERİ VE ETKİLİ İLETİŞİM
 • AMACA GÖTÜREN SUNUMLAR
 • İKNANIN BİLİMSEL İLKELERİ
 • SATIŞ PROFESYONELLERİNE ÖZEL EĞİTİMLER
 • YENİ NESİL SATIŞ FELSEFESİ

"SATIŞ SAHNESİ" EĞİTİMİ

"SATIŞ SAHNESİ" EĞİTİMİ

Satış görüşmesi sahneye çıkmak gibidir. Hazırlık, prova, cesaret, birikim, kondisyon ve daha fazlasını gerektirir. Bu gereklilikleri karşılayan satış profesyoneli tüm birikimiyle girer satış sahnesine; ancak hepsini sergilemez. Seyircisinin (potansiyel müşterisinin) ihtiyacı kadar, onu boğmayacak kadar, akılda kalacak kadar sergiler.

Eğitimin katılımcılara sağladığı fayda nedir?

Katılımcılar, paylaşılan teknikleri doğru kullanarak ve süreçleri doğru yöneterek satış verimliliklerini arttırabilirler. Görüşmede müşteri adayının ihtiyaçlarını tespit edip, ihtiyaca yönelik ürün, hizmet ve / veya çözümleri doğru yaklaşımla sunmayı öğrenirler.

Eğitim İçeriği

“Satış Sahnesi” eğitiminde müşteri adayı ile yüz yüze yapılan satış görüşmesine dair tüm başlıklar ele alınır. Eğitimde yer alan konu başlıklarından bazıları;

 • Randevu alma teknikleri,
 • İhtiyaç tespiti ve analizi,
 • SPIN yöntemi ve soru sorma teknikleri,
 • İtiraz karşılama yöntemleri

“Satış Sahnesi” eğitimi, rol çalışmaları ve talebe göre eğitim sonrasında rehberlik hizmeti ile desteklenmektedir.

Eğitimin Süresi

4 – 12 saat

Eğitim süresi katılımcıların tecrübe ve bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

Katılımcı profili

 • Her seviyeden satış profesyoneli
 • Satış ekibinin üst sıra yöneticileri
 • Satış faaliyetleriyle doğrudan ilişkili diğer birimlerin çalışanları ve yöneticileri
 • Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler

Katılımcı sayısı

Eğitimlerde katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Seminerlerde dinleyici sayı sınırı yoktur.

PDF olarak indir

"SATIŞ USTASININ ALET ÇANTASI" EĞİTİMİ

"SATIŞ USTASININ ALET ÇANTASI" EĞİTİMİ

Her meslekte olduğu gibi satış mesleğinde de ustalık, tecrübeyle kazanılır. Satışın ustaları diğerlerinin hayatını kolaylaştırmak için yaşarlar. Yeni insanlar tanır, anlamak için dinler, değer katmak için hareket ederler. Satış profesyonelinin sürdürülebilir bir performans sergilemesi, bu yaşam felsefesini benimseyip kendini geliştirmesine bağlıdır.

Eğitimin katılımcılara sağladığı fayda nedir?

Bu eğitimde ele alınan konularda kendini geliştiren satışçının satış verimliliğinin artması; aynı çalışma temposu ile daha yüksek sonuçlara ulaşması mümkündür.

Eğitim İçeriği

Başarılı bir kariyer için satış profesyonelinin kendini geliştirmesi gereken ve “Satış Ustasının Alet Çantası” eğitiminde ele alınan konulardan bazıları;

 • Networking,
 • Bilimsel ikna metotları,
 • Kişilik tipleri,
 • Beden dili

“Satış Ustasının Alet Çantası” eğitimi rol çalışmaları ve talebe göre eğitim sonrasında rehberlik hizmeti ile desteklenmektedir.

Eğitimin Süresi

4 – 12 saat

Eğitim süresi katılımcıların tecrübe ve bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

Katılımcı profili

 • Her seviyeden satış profesyoneli
 • Satış ekibinin üst sıra yöneticileri
 • Satış faaliyetleriyle doğrudan ilişkili diğer birimlerin çalışanları ve yöneticileri
 • Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler

Katılımcı sayısı

Eğitimlerde katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Seminerlerde dinleyici sayı sınırı yoktur.

PDF olarak indir

"SATIŞ EKOSİSTEMİ" EĞİTİMİ

"SATIŞ EKOSİSTEMİ" EĞİTİMİ

Satış dünyası bir ekosistemdir; kopmaz bir bağ ile birbirine bağlanmış ve sürekli etkileşim içinde olan unsurlardan oluşur. Satışçılar, müşteriler, rakipler, ürün, istatistikler, psikoloji, ekonomi bu unsurların bir kısmıdır; şüphesiz ki ekosistemi oluşturan daha onlarca unsur bulunur. Satış profesyoneli, satış ekosistemini oluşturan unsurların birçoğunu değiştiremez; bu unsurlara adapte olmak durumundadır

Eğitimin katılımcılara sağladığı fayda nedir?

Bu eğitime katılanlar satış mesleğinde karşılaşacakları ancak değiştiremeyecekleri unsurları ve bu unsurlara nasıl uyum sağlayacaklarını öğrenirler. Böylece etkili olabilecekleri konulara odaklanmaları, daha verimli çalışmaları mümkündür olur.

Eğitim İçeriği

“Satış Ekosistemi” eğitiminde ele alınan, satış profesyonelinin adapte olması gereken konulardan bazıları;

 • Satış adımları ve dönüşüm oranları,
 • Büyük sayılar kanunu,
 • Proaktif – reaktif satış farkı,
 • Çağdaş satışın odağı,
 • Çözüm odaklı fayda satışı

“Satış Ekosistemi” eğitimi, rol çalışmaları ve talebe göre eğitim sonrasında rehberlik hizmeti ile desteklenmektedir.

Eğitimin Süresi

4 – 12 saat

Eğitim süresi katılımcıların tecrübe ve bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

Katılımcı profili

 • Her seviyeden satış profesyoneli
 • Satış ekibinin üst sıra yöneticileri
 • Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler

Katılımcı sayısı

Eğitimlerde katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Seminerlerde dinleyici sayı sınırı yoktur.

PDF olarak indir

"İŞ HAYATINDA ADAP VE YAZIŞMA KURALLARI" EĞİTİMİ

"İŞ HAYATINDA ADAP VE YAZIŞMA KURALLARI" EĞİTİMİ

Adap: görgü, terbiye, usul bilgisi. İş yaşamında birlikte çalışmayı kolaylaştıran, yazılı olmasa da geçerliliği denenmiş, kabul görmüş kurallar vardır. Ast üst ilişkileri, konuşma ve yazışma, ofis kullanımı, giyim ve kişisel bakım gibi konuları düzenleyen bu kurallar, iş yaşamı adap kurallarını oluşturur. Yazılı olmayan, birlikte yaşama / çalışma kuralları diye de tanımlayabileceğimiz bu kurallar, farklı yapıda birçok insanın birbiriyle uyum içinde, verimli çalışmalarını mümkün kılacak huzurlu ve konforlu atmosferi oluşturmayı amaçlar.

Eğitimin katılımcılara sağladığı fayda nedir?

Bu eğitimi alan katılımcılar; diğerleri ile uyumlu çalışabilmek ve uzun soluklu iletişim kurabilmek için dikkat etmeleri gereken kuralları öğrenir. Eğitimde öğrenilenler iş süreçlerinin daha verimli ilerlemesine, ekip halinde uyumlu çalışılmasına, kurumun daha profesyonel bir görüntü vermesine yardımcı olur.

Eğitim İçeriği

“İş Hayatında Adap ve Yazışma Kuralları” eğitiminde yazışma kuralları başta olmak üzere ele alınan konuların bazıları;

 • Yöneticilerle ilişkiler,
 • Temsil görevinde, toplantıda ve yemekte dikkat edilmesi gereken nezaket kuralları,
 • Tanışma, tanıştırma kuralları,
 • Telefon kullanma

“İş Hayatında Adap ve Yazışma Kuralları” eğitimi, rol çalışmaları ve talebe göre eğitim sonrasında rehberlik hizmeti ile desteklenmektedir.

Eğitimin Süresi

2 – 6 saat

Eğitim süresi katılımcıların tecrübe ve bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

Katılımcı profili

 • Her seviyeden iş insanı
 • Akademik yaşamını tamamlayıp iş hayatına hazırlananlar
 • Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler
 • İş yaşamında profesyonel etki bırakmak; daha etkin iletişim kurmak için kendini geliştirmek isteyenler

Katılımcı sayısı

Eğitimlerde katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Seminerlerde dinleyici sayı sınırı yoktur.

PDF olarak indir

“KRİZ DÖNEMİNDE SATIŞ" EĞİTİMİ

“KRİZ DÖNEMİNDE SATIŞ" EĞİTİMİ

Kriz, alışılagelmiş dengelerin ekonomi, siyaset, diplomasi, sağlık veya güvenlik gibi farklı sebeplerle ve beklenmedik şekilde bozulması, olumsuz yönde değişmesidir. Gelişmekte olan ekonomilerin rutini olan krizler doğru yönetildiğinde az hasarla atlatılabilir; kriz sonrasında hızlı bir büyüme ivmesi yakalanabilir.

Eğitimin katılımcılara sağladığı fayda nedir?

Katılımcılar kriz döneminin çaresizlik ortamı olmadığını; olumsuz koşullarda da çözüm geliştirmenin, ciro ve karlılığı korumanın mümkün olduğunu görür, yöntemlerini öğrenebilirler.

Eğitim İçeriği

“Kriz Döneminde Satış” eğitiminde kriz algısı ve kriz döneminin karakteristik özellikleri ile öneri niteliğinde stratejiler ele alınır. Değinilen konulardan bazıları;

 • Krizle değişen piyasa koşulları,
 • Kriz döneminde tüketici davranışları,
 • Krize karşı alınması gereken önlemler,
 • Kriz süresince atılması / atılmaması gereken adımlar.

“Kriz Döneminde Satış” eğitimi gerçek yaşamdan örneklerle desteklenmektedir.

Eğitimin Süresi

2 – 6 saat

Eğitim süresi katılımcıların tecrübe ve bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

Katılımcı profili

 • Her seviyeden satış profesyoneli
 • Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler

Katılımcı sayısı

Eğitimlerde katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Seminerlerde dinleyici sayı sınırı yoktur.

PDF olarak indir

“BİR YAŞAM ŞEKLİ, NETWORKING – 4T" EĞİTİMİ (Tanı – Tanın – Tanıt – Tekrar Et)

“BİR YAŞAM ŞEKLİ, NETWORKING – 4T" EĞİTİMİ (Tanı – Tanın – Tanıt – Tekrar Et)

İnsanoğlu doğumundan itibaren diğerlerinin desteğine ihtiyaç duyan, sürü halinde yaşayan bir canlıdır. Sürü, modern yaşamda “ilişki ağı” olarak karşılık buluyor. Sürümüzü ilmek ilmek özenle oluşturmak; seçici ve aktif olmak, samimiyeti her daim korumak sağlam bir ilişki ağı kurmamızı sağlıyor.

Eğitimin katılımcılara sağladığı fayda nedir?

Katılımcılar kalıcı ve güçlü ilişki ağı geliştirmenin değer katmak, samimi olmak, sevgi ve hoşgörüyle bakmaktan geçtiğini keşfeder; ilişki ağı kurmanın ve sürdürmenin yollarını öğrenebilirler.

Eğitim İçeriği

İlişki ağının insan doğasındaki yeri ve yaşamdaki öneminin ele alındığı “Networking – 4T” eğitiminde değinilen konulardan bazıları;

 • Tanışırken seçici olmak,
 • İlişki ağı geliştirirken odak,
 • Süreklilik – kazandığımız bağlantıyı korumak,
 • İlişkileri kullanmak

“Networking – 4T” eğitimi gerçek yaşamdan örneklerle desteklenmektedir.

Eğitimin Süresi

2 – 4 saat

Eğitim süresi katılımcıların tecrübe ve bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

Katılımcı profili

 • Profesyonel iş yaşamında yer alan ve iş hayatına girmeye hazırlanan herkes
 • Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler
 • Networking konusunda yetkinliğini geliştirmek isteyenler

Katılımcı sayısı

Eğitimlerde katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Seminerlerde dinleyici sayı sınırı yoktur.

PDF olarak indir

“ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK" EĞİTİMİ

“ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK" EĞİTİMİ

İş ve özel yaşamdaki sorumluluklarını yerine getirirken, yaşamı ıskaladığını düşünmeyen var mıdır? Zaman kısıtlı ve yapılması zorunlu birçok şey varken sosyal yaşama, kişisel gelişime vakit ayırmanın tek yolu zamanı verimli kullanmak. Zamanı verimli kullanmak adına “yapmadıklarımız” yaptıklarımızdan daha önemli olabilir. Ertelemek, en anlamlı uygulamalardan biri olabilir.

Eğitimin katılımcılara sağladığı fayda nedir?

Bu eğitimden öğrenecekleri ile katılımcıların doğru işe odaklanarak, odaklandıkları işi en kısa zamanda doğru yaparak verimliliklerini arttırmaları mümkündür. “Zamanı Verimli Kullanmak” eğitimine katılanlar denenmiş önceliklendirme ve planlama yöntemlerini öğrenebilir, öğrendiklerini kullanarak yaşamlarını kolaylaştırabilirler.

Eğitim İçeriği

Zaman algısından başlayarak, zamanı planlama yöntemleri, erteleyebileceğimiz işler vb konuların ele alındığı bu eğitime değinilen konulardan bazıları;

 • Zamanın verimliliğini etkileyen faktörler ve uygulamalar,
 • Önceliklendirme yöntemleri,
 • Planlama yöntemleri,

“Zamanı Verimli Kullanmak” eğitimi gerçek yaşamdan örneklerle ve katılımcıların tecrübeleri ile desteklenmektedir.

Eğitimin Süresi

2 – 6 saat

Eğitim süresi katılımcıların tecrübe ve bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

Katılımcı profili

 • Profesyonel iş yaşamında yer alan ve iş hayatına girmeye hazırlanan herkes
 • Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler
 • Zamanın yetmediği, işlerin yetişmediği / yetişmeyeceği duygusuna sıklıkla kapılan kişiler

Katılımcı sayısı

Eğitimlerde katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Seminerlerde dinleyici sayı sınırı yoktur.

PDF olarak indir

“KİŞİLİK TİPLERİ VE ETKİLİ İLETİŞİM" EĞİTİMİ

“KİŞİLİK TİPLERİ VE ETKİLİ İLETİŞİM" EĞİTİMİ

Hayatımızdaki herkes anlaşılmak ister, ilgi bekler. Anlaşıldığını hissettiği yerde herkes iyi hisseder. Hayatımızın her alanında sürekli insanlarla temas halindeyken iletişimin önemini göz ardı etmemiz mümkün değil. İletişim kurarken muhatabımızın tarzını ve düşünce yapısını anlamak iletişimi daha etkin kılmakta, iletişim kazalarını büyük ölçüde önlemektedir.

Eğitimin katılımcılara sağladığı fayda nedir?

Katılımcılarının muhatabına odaklandığı daha etkin bir iletişim modelini benimsemesini amaçlayan eğitime katılanlar, kişilik tiplerini gözlemleyip yorumlamayı, kişilik tipine göre yaklaşım sergilemeyi, anlamak için dinlemeyi öğrenebilirler.

Eğitim İçeriği

Muhatabı esas alan iletişim yaklaşımının ele alındığı “Kişilik Tipleri ve Etkili İletişim” eğitiminde değinilen konulardan bazıları;

 • Kişilik tipleri,
 • İletişim haritası,
 • İletişim engelleri ve giderme yolları,
 • Beden dili.

“Kişilik Tipleri ve Etkili İletişim” eğitimi katılımcıların yaşamlarından örnek ve tecrübeler ile desteklenmekte; uygulamalar ile zenginleştirilmektedir.

Eğitimin Süresi

4 – 12 saat

Eğitim süresi katılımcıların tecrübe ve bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

Katılımcı profili

 • Kurumunu temsil görevi olan ve görevi gereği kişilerle yoğun temas halinde olanlar
 • Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler
 • Daha etkin, kalıcı ve sorunsuz iletişim kurmak isteyenler

Katılımcı sayısı

Eğitimlerde katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Seminerlerde dinleyici sayı sınırı yoktur.

PDF olarak indir

NOKTA ATIŞI SUNUM

NOKTA ATIŞI SUNUM

Belki bir mülakatta, belki bir iş toplantısında, belki bir aile yemeğinde… Mekanlar ve kişiler değişse bile biz sürekli sunum yapmaktayız. Ya bir fikir ya bir talep, ya bir mazeret, ya bir tecrübe… Sunumun amacı bir slayt serisini göstermekten çok bir konuyu kalıcı şekilde muhataba aktarmak; muhatabın görüşü, kararı, planı, bilgi seviyesi vb. bir şeyi değiştirmektir.

Eğitimin katılımcılara sağladığı fayda nedir?

Bu eğitim kişileri slaytlara bağımlı anlatımdan kurtarmak; sunum yetkinliğini arttırmak amacıyla geliştirilmiştir. Katılımcılar, belli bir amaca yönelik sunumun planlanıp hazırlanması, sunum esnasında farklı katılımcı yaklaşımlarının yönetilmesi, sunumu desteklemek üzere kullanılan ekipmanlar gibi konuları öğrenebilirler.

Eğitim İçeriği

“Nokra Atışı Sunum” eğitiminde değinilen konulardan bazıları;

 • Sunumun Bileşenleri
 • Sunum Verimliliğine Etki Eden Temel Faktörler
 • Sunum İletişimi
 • Sunum Tipleri / Amaçları
 • Sunuma Hazırlık
 • Sunum Gerçekleştirilmesi

Uygulamalarla desteklenen eğitimde sunumun verimliliği, sunum iletişimi, sunuma hazırlık gibi konular ele alınır.

Eğitimin Süresi

4 – 12 saat

Eğitim süresi katılımcıların tecrübe ve bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

Katılımcı profili

 • Her seviyeden satış profesyoneli
 • Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler

Katılımcı sayısı

Eğitimlerde katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Seminerlerde dinleyici sayı sınırı yoktur.

PDF olarak indir

İKNANIN BİLİMSEL İLKELERİ

İKNANIN BİLİMSEL İLKELERİ

İkna etmek, başkalarının bakış açısını, tutum ve davranışlarını, kararlarını değiştirme ya da güçlendirmektir. İkna etmek ile kandırmak arasında çok ince bir fark vardır ki bu farkı oluşturan ikna edendir.

Eğitimin katılımcılara sağladığı fayda nedir?

“İknanın Bilimsel İlkeleri” eğitimine katılanlar ikna etmeyi mümkün kılan temel gereksinimleri, bilimsel araştırmalarla geçerliliği tespit edilmiş ikna yasalarını, soru sormanın ve etkin dinlemenin ikna etmeye faydasını öğrenebilirler

Eğitim İçeriği

“İknanın Bilimsel İlkeleri” eğitiminde değinilen konulardan bazıları;

 • Çalışma Sahası: Beyin
 • İknanın 5 Temel Taşı
 • İknanın Bilimsel İlkeleri
 • Sorularla İkna

Eğitim yaşamdan örneklerle, videolar ve sosyal deneylerle desteklenmektir.

Eğitimin Süresi

2 – 6 saat

Eğitim süresi katılımcıların tecrübe ve bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

Katılımcı profili

 • Her seviyeden satış profesyoneli
 • Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler
 • İletişim ve / veya kurumsal temsil görevlerinde bulunanlar.

Katılımcı sayısı

Eğitimlerde katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Seminerlerde dinleyici sayı sınırı yoktur.

PDF olarak indir

SATIŞ PROFESYONELLERİNE ÖZEL EĞİTİMLER

SATIŞ PROFESYONELLERİNE ÖZEL EĞİTİMLER

Portföyümüzdeki eğitimlerin tamamı herhangi bir satış profesyonelinin mesleki becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacaktır. Bu eğitimler satış profesyonelleriyle birlikte iş yaşamında aktif olan herkesin daha verimli çalışmasına, sürdürülebilir sonuçlar elde etmesine destek olur.

Aşağıda başlıkları sıralanan eğitimler ise sadece satış profesyonellerine yönelik eğitimlerdir.

 • Potansiyel müşteri bulma
 • Randevu alma
 • Soru teknikleri ve SPIN yöntemi
 • İtiraz karşılama yöntemleri

Eğitimin Süresi

2 – 4 saat

Eğitim süresi katılımcıların tecrübe ve bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

Katılımcı profili

 • Her seviyeden satış profesyoneli
 • Satış ekibi yöneticileri
 • Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler

Katılımcı sayısı

Eğitimlerde katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Seminerlerde dinleyici sayı sınırı yoktur.

PDF olarak indir

YENİ NESİL SATIŞ FELSEFESİ" EĞİTİMİ

"YENİ NESİL SATIŞ FELSEFESİ" EĞİTİMİ

“Değişim” karşı konulamayan, her geçen gün hızlanan ve her alana yayılan bir çeşit virüs. Yaşadığımız çevre, yaşam şeklimiz, tercihlerimiz, hobilerimiz, hayallerimiz ve tabi ki işimiz bu virüsten etkileniyor. Değişime adapte olup bağışıklık kazanmak ve hayatı devam ettirmek ile bu virüse yenilip yok olmak arasında bir karar verelim. Satış işindeyseniz ve satış performansımızı sürdürülebilir kılmak istiyorsak dijital dinamikleri, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlamamız ve uyum sağlamamız gerekiyor.

Eğitimin katılımcılara sağladığı fayda nedir?

Bu eğitimi alan katılımcılar değişen dünya düzeninde satış sonuçlarını etkileyen unsurları; bu unsurlara nasıl adapte olacaklarını, yaşam rutinlerine dahil etmeleri gereken faaliyetleri öğrenebilirler. Hayata ve satışa bakış açılarını gözden geçirir gerekiyorsa yeniden şekillendirebilirler.

Eğitim İçeriği

“Yeni Nesil Satış Felsefesi” eğitiminde değişen ve dijitalleşen dünyada satış faaliyetlerini etkileyen unsurlar ve uyum sağlamak için yapılması gerekenler ele alınır. Eğitimde yer alan konu başlıklarından bazıları;

 • Ticaretin tarihsel gelişimi,
 • Satışta verimlilik,
 • Satışta süreklilik,
 • Networking,
 • Değer odaklılık

Eğitimin Süresi

2 – 6 saat

Eğitim süresi katılımcıların tecrübe ve bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

Katılımcı profili

 • Her seviyeden satış profesyoneli
 • Satış ekibinin üst sıra yöneticileri
 • Satış faaliyetleriyle doğrudan ilişkili diğer birimlerin çalışanları ve yöneticileri
 • Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler

Katılımcı sayısı

Eğitimlerde katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Seminerlerde dinleyici sayı sınırı yoktur.

PDF olarak indir
0532 635 60 25
bilgi@stakademik.com @stakademik
CoZone ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi,
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, 280/G-1260, Çankaya / Ankara